0616392286

ค้นหาสินค้า

ข้อตกลงการใช้งาน paszo.com

ข้อตกลงการใช้งาน paszo.com #1

Paszo.com(เรา) :  ขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไข และ ข้อตกลงสำหรับผู้้เ้ข้าใช้งานเว็บไซต์ www.paszo.com ( "เว็บไซต์" ) เพื่อการเข้าเยี่ยมชม และ/หรือ ซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ โดยผู้เข้าใช้งานต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงด้านล่างนี้ กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าใดๆจากทางเว็บไซต์ เมื่อผู้เข้าใช้งานสั่งซื้อสินค้าใดๆภายในเว็บไซต์แล้วนั้น จะถือว่าผู้เข้าใช้งานได้ยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ปรากฎนี้แล้ว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ปรากฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า วันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขมีผลจะปรากฎด้านล่างสุดเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานสามารถรับรู้ถึงวันที่มีผลและวันที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ปรากฎล่าสุด โดยผู้เข้าใช้งานควรศึกษาและเข้าเยี่ยมชมข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในกรณีที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก


นโยบายเวปไซด์ : เว็บไซต์ www.paszo.com เกิดขึ้นจากการที่ต้องการจำหน่ายเครื่องประดับ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WWW) ให้กับสมาชิกของทางเว็บไซต์ในราคายุติธรรม โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางออกไปซื้อ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้า อีกทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเรามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย หลากหลายชนิด หลากหลายแบบ งานมีคุณภาพ ปราณีตสวยงาม รวมทั้งร้านค้าอื่นๆ ที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย กับเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ (ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดที่มากขึ้น)


ความเป็นส่วนตัว : กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจในส่วนของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่ปรากฎในเมนูข้อมูล "บทความ" ซึ่งควบคุมการเยี่ยมชมของผู้เข้าใช้งานในเว็บไซต์ และเข้าใจในข้อปฏิบัติของเรา


การสื่อสารแบบอิเล็คทรอนิกส์ : การสื่อสารแบบอิเล็คทรอนิกส์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เข้าใช้งานเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์(อีเมล์) หรือ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ (Line, Facebook, Hangout) มายัง เราฯ โดยผู้เข้าใช้งานยินยอมที่จะรับการติดต่อจาก เราฯผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์ เราฯจะติดต่อกับผู้เข้าใช้งานโดยจดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรือการประกาศใดๆที่กระทำผ่านเว็บไซต์ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้งานในข้อตกลง การแจ้งเตือน การเปิดเผยข้อมูล และการติดต่อสื่อสารอื่นๆที่เราฯส่งให้ผู้เข้าใช้งานนั้นถูกต้องตามกฎหมาย


ลิขสิทธิ์ : เนื้อหาที่ปรากฎภายในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ ภาพวาด ตราสัญลักษณ์ ภาพแสดงปุ่ม รูปภาพ เอกสารเสียง การดาวน์โหลดแบบดิจิตัล ฐานข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ ถือเป็นทรัพย์สินของ www.paszo.com หรือ ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งราชอาณาจักรไทย โปรแกรมและซอร์สโค้ดของโปรแกรมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ "Mr.Nattawut Khampho" ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU GENERAL PUBLIC LICENSE และเป็นกรรมสิทธิ์ของ https://www.paszo.com


ตราสัญลักษณ์ : ตราสัญลักษณ์ และ เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ paszo.com เราไม่อนุญาตให้นำไปใช้กับสินค้า หรือ บริการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราฯ หรือทำให้ผู้ใช้งานสับสน รวมทั้งใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียและลดความน่าเชื่อถือต่อเราฯ paszo.com และ ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของเราฯ และส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องถือเป็นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของตามกฎหมาย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเราฯ และส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง


การอนุญาตและขอบเขตในการใช้งานเว็บไซต์ : paszo.com จำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ห้ามดาวน์โหลดเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ (ยกเว้นการทำ Page Caching) หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ส่วนใดๆของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต


ห้ามใช้งานส่วนต่างๆเหล่านี้เชิงพาณิชย์ : รายการสินค้า, รายละเอียดสินค้า, ราคา, การใช้งานข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์, ข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ หรือการใช้งานฐานข้อมูล, เหมืองข้อมูล, robots หรือข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้ว ห้ามทำซ้ำ, ลอกเลียน, ทำสำเนา, ขาย, ขายต่อ, หรือการกระทำการใดๆเชิงพาณิชย์ที่ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราฯ
ห้ามใช้เทคนิค Frame ในการล้อมกรอบ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้าและข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของ paszo.com และส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง รูปภาพ, ข้อความ, การจัดวาง, หรือแบบฟอร์มต่างๆ) โดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามใช้งาน meta tags หรือ hidden text อื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราฯ และส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนจะมีผลต่อการไม่อนุญาตให้ใช้งานหรือการเข้าถึง เว็บไซต์อีก ต่อไป รวมทั้งการฟ้องร้องตามกฎหมาย

อนุญาตให้สามารถทำลิงค์มายังหน้าแรกของเว็บไซต์ ได้โดยห้ามทำลิงค์ที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด, ทำให้เสียหาย หรือในทางโจมตีไปในทางเสื่อมเสีย ไม่อนุญาตให้ทำลิงค์ใช้งานตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าใดๆที่เป็นทรัพย์สินของ paszo.com ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต


ข้อมูลของสมาชิก : การใช้งานส่วนใดๆของสมาชิกในเว็บไซต์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เป็นสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านในการใช้งานของสมาชิกเองไว้เป็นความลับในการเข้าใช้งานส่วนของสมาชิก paszo.com ถือว่าการกระทำใดๆที่เกิดภายใต้บัญชีของสมาชิกเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทั้งหมด ในกรณีที่สมาชิกอายุต่ำกว่า 18 ปีการใช้งานเว็บไซต์ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง paszo.com ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปฏิเสธการให้บริการ, การถอดถอนการเป็นสมาชิก, การลบข้อมูล, หรือยกเลิกการสั่งซื้อตามเห็นแก่สมควร


การแสดงความเห็น, การตอบรับ, จดหมายอิเล็คทรอนิกส์และ เนื้อหาที่เป็นข้อความอื่นๆ : อนุญาตให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถ แสดงความเห็น, วิจารณ์, ให้คำแนะนำ, เสนอความคิด, ถามคำถามหรือให้ข้อมูลต่างๆได้โดยเนื้อหาต้องไม่ผิดกฎหมาย, ขัดต่อศีลธรรม, ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์, ข่มขู่ผู้อื่น, ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น, ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์, หรือพาดผิงถึงบุคคลที่สามในทางเสื่อมเสีย ไม่อนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมที่มีไวรัส, การโฆษณาทางการเมือง, โฆษณาชวนเชื่อต่างๆ, จดหมายลูกโซ่, จดหมายสแปม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาตามเห็นแก่สมควร

เนื้อหาต่างๆที่ผู้ใช้งานได้กระทำภายในเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินของทางเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์สามารถใช้ประโยชน์, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, ปรับปรุง, ตีพิมพ์, แปล, แจกจ่าย, และแสดงในสื่อใดๆก็ได้ โดยผู้ใช้ยินยอมภายใต้ชื่อผู้ใช้งานในเว็บไซต์ paszo.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่กระทำภายใต้การใช้งานของสมาชิกหรือผู้ใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน paszo.com #2

ความเสี่ยงของการสูญหายสินค้า : เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์  paszo.com ไม่ได้ทำการจัดส่งเองทั้งหมด แต่อาจใช้์บริการจากบริษัทขนส่งอื่นๆ (เช่น ไปรษณีย์ไทย) ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงของการสูญหายของสินค้าระหว่างทาง อย่างไรก็ตามทาง paszo.com จะตรวจสอบการจัดส่งสินค้าที่ส่งไปให้ โปรดอ่าน "การจัดส่ง"


รายละเอียดสินค้า : paszo.com พยายามที่จะให้รายละเอียดสินค้าตรงกับตัวสินค้าให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามไม่ได้รับประกันว่ารายละเอียดของสินค้าหรือเนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับสินค้ารวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นโดยสมาชิกหรือผู้ใช้งานคนอื่นๆ จะถูกต้อง ตรงตามสินค้านั้น สมาชิก, ผู้ใช้งาน หรือผู้ซื้อสินค้าควรศึกษารายละเอียดต่างๆของสินค้าให้แน่ใจก่อนทำการซื้อสินค้า


ข้อมูลสีของรูปสินค้า : paszo.com พยายามที่จะให้สีที่แสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของสินค้าออกมาให้ตรงกับตัวสินค้าให้มากที่สุด แต่ไม่ได้รับประกันว่าสีของตัวสินค้าจะตรงกับรูปสินค้าทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียด การตั้งค่าหน้าจอของผู้ใช้งานด้วย


การป้องกันการฉ้อโกง : ส่วนหนึ่งของการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซท์นั้น paszo.com จะตรวจสอบการสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับเพื่อป้องกันฉ้อโกงการสั่งซื้อสินค้าหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย paszo.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อในกรณีที่เราตรวจพบการฉ้อโกง หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ paszo.com อาจจะโทรศัพท์ไปยังสมาชิกที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อตรวจสอบและยืนยันการสั่งซื้อ รวมทั้งสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือจัดส่งสินค้าในกรณีที่ตรวจพบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ที่กระทำการฉ้อโกงหรือกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการภายในเว็บไซต์ paszo.com จะดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด


ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิดชอบ : paszo.com ไม่รับรองความสมบูรณ์ของ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆที่อยู่ภายในเว็บไซต์ และ paszo.com ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้ข้อมูลดังกล่าวในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น

บริษัทฯไม่รับรองความปลอดภัยของ เว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมล์ใดๆที่ส่งโดย paszo.com จากไวรัสหรือโปรแกรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน รวมทั้ง paszo.com ไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานการ เชื่อมโยงเว็บไซต์ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆในเว็บไซต์ ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ผู้ใช้งานยินยอมที่จะรับความเสี่ยงในการใช้งานด้วยตัวเอง


ข้อกฎหมายที่นำมาใช้และขอบเขต : การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้น การดำเนินข้อพิพาทต้องกระทำภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย


การเปลี่ยนแปลง, ความเข้มงวดของนโยบายเว็บไซต์ :กรุณาอ่านและศึกษานโยบายของ paszo.com เช่น "การจัดส่งสินค้า", "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ซึ่งอยู่ในเมนูข้อมูลของเว็บไซต์ นโยบายต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อกำหนด, เงื่อนไข, ระเบียบ, วิธีปฏิบัติในการใช้งานเว็บไซต์ paszo.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่มีผลหรือยกเลิกการใช้งาน การไม่มีผลหรือการยกเลิกนี้จะไม่รวมไปถึงเงื่อนไขในข้ออื่นๆที่ยังมีผลใช้งานอยู่


วันที่ 17 มีนาคม 2561

สงวนลิขสิทธิ์ www.paszo.com

บทความอื่นๆ

แหวน

แหวนทับทิม แหวนเงินผู้ชาย แหวนทับทิมผู้ชาย ฝังพลอยทับทิม พลอยสีแดง ล้อมเพชร แหวนเงินแท้ 925 แหวนผู้ชาย

แหวนทับทิม

แหวนเงินผู้ชาย

แหวนอินฟินิตี้ Infinity Ring สัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต แหวนทอง90 งานสั่งทำ

แหวนอินฟินิตี้

Infinity

กรุณาสอบถามราคา
แหวนพลอยผู้ชาย แหวนพลอยโกเมน ประดับเพชร ตัวแหวนทองชุบ 5 ไมครอน

แหวนพลอยผู้ชาย

แหวนพลอยโกเมน

ของหมด
รายละเอียด
แหวนมังกร แหวนมังกร ตาฝังพลอมรกต ปากคาบนิล  แหวนเงินแท้

แหวนมังกร

แหวนมังกร

แหวนผู้ชายไพลิน แหวนสลักลายไทย แหวนผู้ชายนิหร่า บ่าแกะสลักลายไทย แหวนเงินผู้ชาย แหวนผู้ชาย

แหวนผู้ชายไพลิน

แหวนสลักลายไทย

ต่างหู

ต่างหูดอกไม้ ต่างหูไพลิน ต่างหูเงิน ต่างหูพลอยสีน้ำเงิน

ต่างหูดอกไม้

ต่างหูไพลิน

ต่างหูไพลิน เม็ดสี่เหลี่ยม ฝังเรียงแถว ต่างหูแบบห่วง ต่างหูเงินแท้

ต่างหูไพลิน

เม็ดสี่เหลี่ยม

ต่างหูบุษราคัม พลอยสีเหลือง เม็ดรูปไข่ ขนาดเล็ก ต่างหูก้านเสียบ

ต่างหูบุษราคัม

พลอยสีเหลือง

ของหมด
รายละเอียด
ต่างหูนิล ต่างหูเงินแท้

ต่างหูนิล

ต่างหูเงินแท้

ต่างหูไพลิน ต่างหูดอกไม้ ต่างหูเงินแท้ ต่างหูพลอยสีน้ำเงิน ต่างหูล้อมเพชร ต่างหูระย้า

ต่างหูไพลิน

ต่างหูดอกไม้

ต่างหู ต่างหูทอง 90% ฝังพลอยมรกต พลอยสีเขียว  ต่างหูพลอยมรกต

ต่างหู

ต่างหูทอง

ต่างหูไพลิน เจียรหัวใจ ต่างหูตุ้งติ้ง แป้นฝังเพชร ตัวต่างหูชุบทองแท้ 5 ไมครอน

ต่างหูไพลิน

เจียรหัวใจ

ของหมด
รายละเอียด
ต่างหูพลอยไพลิน พลอยสีน้ำเงินสวยงาม ต่างหูก้านเสียบ น่ารักๆ เม็ดขนาดกลาง

ต่างหูพลอยไพลิน

พลอยสีน้ำเงินสวยงาม

กำไล

กำไลหยกแท้ หยกแท้สีเขียว ปนขาว

กำไลหยกแท้

หยกแท้สีเขียว

ของหมด
รายละเอียด
กล่องใส่กำไล กล่องเครื่องประดับหุ้มกำมะหยี่สีแดง สำหรับใส่กำไล นาฬิกาข้อมมือ

กล่องใส่กำไล

กล่องเครื่องประดับหุ้มกำมะหยี่สีแดง

กำไลข้อมือเชือก ร้อยจี้เงินรูปแมงป่อง สัญลักษณ์ประจำราศีพิจิก

กำไลข้อมือเชือก

ร้อยจี้เงินรูปแมงป่อง

ของหมด
รายละเอียด
กำไลข้อเท้าเด็กเล็ก ผูกกระพรวนข้างละ 1อัน กำไลข้อเท้าเด็กเงิน ทำมาจากเงินแท้ 925

กำไลข้อเท้าเด็กเล็ก

ผูกกระพรวนข้างละ

กำไลเงิน เงินแท้100% ลายค้อนทุบ ลายค้อนช่างทอง

กำไลเงิน

เงินแท้100%

ของหมด
รายละเอียด
กำไลเงิน กำไลข้อมือเงิน หน้าโค้ง แบบเรียบๆ

กำไลเงิน

กำไลข้อมือเงิน

กำไลเงินแท้ รูปปีกนก พันรอบข้อมือ

กำไลเงินแท้

รูปปีกนก

ของหมด
รายละเอียด
กำไลเงิน กำไลสลักชื่อ เงินแท้100% ลายไทย

กำไลเงิน

กำไลสลักชื่อ

เงินแท้

แหวนแห่งแสง ฝังพลอยบุษราคัม ฝังพลอยไพลิน แหวนเงินแท้ แหวนผู้ชาย

แหวนแห่งแสง

ฝังพลอยบุษราคัม

จี้รูปหัวใจ จี้พลอยสีชมพู จี้เงินแท้

จี้รูปหัวใจ

จี้พลอยสีชมพู

กำไลเงิน กำไลข้อมือเงิน ลายขนนก กำไลเงินแท้

กำไลเงิน

กำไลข้อมือเงิน

ของหมด
รายละเอียด
จี้เงินแท้ รูปหัวใจ 2 ดวง ขนาดหัวใจประมาณ 1.5 ซม.

จี้เงินแท้

รูปหัวใจ

ของหมด
รายละเอียด
ต่างหูเพชร เม็ดสี่เหลี่ยม ต่างหูแบบหนีบ ต่างหูเงินแท้

ต่างหูเพชร

เม็ดสี่เหลี่ยม

แหวนธงไตรรงค์ แหวนสีธงชาติ แดง ขาว น้ำเงิน ประดับเพชร แหวนแถว 3สี แหวนเงินแท้

แหวนธงไตรรงค์

แหวนสีธงชาติ

ทองแท้

แหวนมรกต พลอยมรกตเขียวเข้ม ประดับเพชร แหวนเคลือบทองแท้ 5 ไมครอน

แหวนมรกต

พลอยมรกตเขียวเข้ม

ของหมด
รายละเอียด
แหวนทองแท้ แหวนเกลี้ยงทองแท้ หน้ากว้าง 12มิล

แหวนทองแท้

แหวนเกลี้ยงทองแท้

กรุณาสอบถามราคา
แหวนเพชร ฝังเรียง 3 แถว ตัวแหวนทองแท้90% งานขึ้นมือวงต่อวง

แหวนเพชร

ฝังเรียง

กรุณาสอบถามราคา
แหวนพลอยโกเมน ประดับเพชร แหวนชุบทองแท้ 5 ไมครอน

แหวนพลอยโกเมน

ประดับเพชร

ของหมด
รายละเอียด
แหวนเพชร ตัวแหวนชุบทองแท้ 5 ไมครอน เบอร์แหวน 53

แหวนเพชร

ตัวแหวนชุบทองแท้

ของหมด
รายละเอียด
แหวนทับทิม แหวนทองแท้ ฝังทับทิม ประดับเพชรแบบเฉียง

แหวนทับทิม

แหวนทองแท้

กรุณาสอบถามราคา
แหวนเพชร รูปหัวใจ เพชรCZ ตัวแหวนชุบทองแท้ 5 ไมครอน เบอร์ 54

แหวนเพชร

รูปหัวใจ

ของหมด
รายละเอียด
แหวนพลอยบุษราคัม พลอยสีเหลือง ประดับเพชร แหวนทองแท้ชุบ 5 ไมครอน

แหวนพลอยบุษราคัม

พลอยสีเหลือง

ของหมด
รายละเอียด

สินค้าแนะนำ

สินค้าขายดี